معنی و ترجمه کلمه high voltage transformer به فارسی high voltage transformer یعنی چه

high voltage transformer


ترانسفورماتور فشار قوى
علوم مهندسى : مبدل فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها