معنی و ترجمه کلمه high voltage به فارسی high voltage یعنی چه

high voltage


علوم مهندسى : ولتاژ بالا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها