معنی و ترجمه کلمه high yielding farms به فارسی high yielding farms یعنی چه

high yielding farms


مزارع پر بازده
بازرگانى : با بازده زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها