معنی و ترجمه کلمه high-accuracy measurement به فارسی high-accuracy measurement یعنی چه

high-accuracy measurement


علوم مهندسى : سنجش دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها