معنی و ترجمه کلمه high-bred به فارسی high-bred یعنی چه

high-bred


اصيل ،باتربيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها