معنی و ترجمه کلمه high-conductivity به فارسی high-conductivity یعنی چه

high-conductivity


علوم مهندسى : قابليت هدايت زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها