معنی و ترجمه کلمه high-contrast developer به فارسی high-contrast developer یعنی چه

high-contrast developer


علوم مهندسى : دستگاه ظهور با تغاير بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها