معنی و ترجمه کلمه high-contrast image به فارسی high-contrast image یعنی چه

high-contrast image


علوم مهندسى : تصوير با تغاير عالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها