معنی و ترجمه کلمه high-contrast به فارسی high-contrast یعنی چه

high-contrast


تغاير عالى
علوم مهندسى : تغاير بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها