معنی و ترجمه کلمه high-direct voltage به فارسی high-direct voltage یعنی چه

high-direct voltage


علوم مهندسى : فشار قوى جريان دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها