معنی و ترجمه کلمه high-fidelity music reproducing system به فارسی high-fidelity music reproducing system یعنی چه

high-fidelity music reproducing system


علوم مهندسى : سيستم بازيابى موسيقى با کيفيت عالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها