معنی و ترجمه کلمه high-fidelity receiver به فارسی high-fidelity receiver یعنی چه

high-fidelity receiver


الکترونيک : گيرنده رابط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها