معنی و ترجمه کلمه high-flier به فارسی high-flier یعنی چه

high-flier


مرغ يا شخص بلند پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها