معنی و ترجمه کلمه high-frequency trimmer به فارسی high-frequency trimmer یعنی چه

high-frequency trimmer


الکترونيک : خازن تنظيم بسامد زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها