معنی و ترجمه کلمه high-head plant به فارسی high-head plant یعنی چه

high-head plant


علوم مهندسى : تاسيسات فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها