معنی و ترجمه کلمه high-impedance relay به فارسی high-impedance relay یعنی چه

high-impedance relay


رله پيچک دار
علوم مهندسى : رله با امپدانس زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها