معنی و ترجمه کلمه high-impedance rotor به فارسی high-impedance rotor یعنی چه

high-impedance rotor


علوم مهندسى : رتور امپدانسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها