معنی و ترجمه کلمه high-impedance winding به فارسی high-impedance winding یعنی چه

high-impedance winding


علوم مهندسى : سيم پيچى با مقاومت زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها