معنی و ترجمه کلمه high-input impedance circuit به فارسی high-input impedance circuit یعنی چه

high-input impedance circuit


علوم مهندسى : مدار با امپدانس ورودى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها