معنی و ترجمه کلمه high-inverse-voltage rectifier به فارسی high-inverse-voltage rectifier یعنی چه

high-inverse-voltage rectifier


الکترونيک : يکسوکننده با برگشت قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها