معنی و ترجمه کلمه high-level modulation به فارسی high-level modulation یعنی چه

high-level modulation


علوم مهندسى : مدولاسيون سطح بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها