معنی و ترجمه کلمه high-lift configuration به فارسی high-lift configuration یعنی چه

high-lift configuration


علوم هوايى : شکل براى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها