معنی و ترجمه کلمه high-lift device به فارسی high-lift device یعنی چه

high-lift device


علوم هوايى : وسايل براى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها