معنی و ترجمه کلمه high-magnetic field به فارسی high-magnetic field یعنی چه

high-magnetic field


علوم مهندسى : ميدان مغناطيسى قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها