معنی و ترجمه کلمه high-power microscope به فارسی high-power microscope یعنی چه

high-power microscope


علوم مهندسى : ميکروسکوپ پر قدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها