معنی و ترجمه کلمه high-power modulation به فارسی high-power modulation یعنی چه

high-power modulation


علوم مهندسى : مدولاسيون سطح بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها