معنی و ترجمه کلمه high-power pulse generator به فارسی high-power pulse generator یعنی چه

high-power pulse generator


علوم مهندسى : مولد پالس پرقدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها