معنی و ترجمه کلمه high-power pulse به فارسی high-power pulse یعنی چه

high-power pulse


علوم مهندسى : پالس قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها