معنی و ترجمه کلمه high-power radio station به فارسی high-power radio station یعنی چه

high-power radio station


علوم مهندسى : ايستگاه راديويى بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها