معنی و ترجمه کلمه high-precison به فارسی high-precison یعنی چه

high-precison


دقت زياد
علوم مهندسى : دقت بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها