معنی و ترجمه کلمه high-pressure blower به فارسی high-pressure blower یعنی چه

high-pressure blower


علوم مهندسى : دمنده فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها