معنی و ترجمه کلمه high-pressure burner به فارسی high-pressure burner یعنی چه

high-pressure burner


علوم مهندسى : مشعل فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها