معنی و ترجمه کلمه high-pressure cylinder به فارسی high-pressure cylinder یعنی چه

high-pressure cylinder


علوم مهندسى : کپسول فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها