معنی و ترجمه کلمه high-pressure line به فارسی high-pressure line یعنی چه

high-pressure line


علوم مهندسى : خط فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها