معنی و ترجمه کلمه high-pressure lubrication به فارسی high-pressure lubrication یعنی چه

high-pressure lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها