معنی و ترجمه کلمه high-pressure pump به فارسی high-pressure pump یعنی چه

high-pressure pump


علوم مهندسى : پمپ فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها