معنی و ترجمه کلمه high-pressure stage به فارسی high-pressure stage یعنی چه

high-pressure stage


علوم مهندسى : طبقه فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها