معنی و ترجمه کلمه high-pressure tunnel به فارسی high-pressure tunnel یعنی چه

high-pressure tunnel


علوم مهندسى : تونل فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها