معنی و ترجمه کلمه high-pressure turbin به فارسی high-pressure turbin یعنی چه

high-pressure turbin


علوم مهندسى : توربين فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها