معنی و ترجمه کلمه high-pressure valve به فارسی high-pressure valve یعنی چه

high-pressure valve


علوم مهندسى : سوپاپ فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها