معنی و ترجمه کلمه high-proof به فارسی high-proof یعنی چه

high-proof


سنگين ،تند،برنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها