معنی و ترجمه کلمه high-souled به فارسی high-souled یعنی چه

high-souled


با جرات ،با همت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها