معنی و ترجمه کلمه high-speed trafic به فارسی high-speed trafic یعنی چه

high-speed trafic


علوم مهندسى : رفت و امد سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها