معنی و ترجمه کلمه high-speed truck به فارسی high-speed truck یعنی چه

high-speed truck


علوم مهندسى : کاميون پردور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها