معنی و ترجمه کلمه high-tailed aircraft به فارسی high-tailed aircraft یعنی چه

high-tailed aircraft


علوم هوايى : هواپيمايى که دم افقى ان بالاى سکان عمودى قرارگرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها