معنی و ترجمه کلمه high-temperature strength به فارسی high-temperature strength یعنی چه

high-temperature strength


علوم مهندسى : استحکام حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها