معنی و ترجمه کلمه high-tension magneto به فارسی high-tension magneto یعنی چه

high-tension magneto


الکترونيک : مگنت پر فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها