معنی و ترجمه کلمه high-test grey iron به فارسی high-test grey iron یعنی چه

high-test grey iron


علوم مهندسى : چدن خاکسترى پرارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها