معنی و ترجمه کلمه high-vaccum engineering به فارسی high-vaccum engineering یعنی چه

high-vaccum engineering


علوم مهندسى : تکنيک خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها