معنی و ترجمه کلمه higher brain centers به فارسی higher brain centers یعنی چه

higher brain centers


روانشناسى : مراکز عالى مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها